Zemljišta

L-001
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 1100 m2
66.000,00 €
L-002
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 16000 m2
50,00 €
L-003
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 22292 m2
15,00 €
L-005
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 1291 m2
64.550,00 €
L-007
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 3464 m2
20.784,00 €
L-009
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 13803 m2
5,00 €
L-012
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 1280 m2
160.000,00 €
L-015
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 2069 m2
99,00 €
L-016
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 6000 m2
29.615,00 €