Zemljišta

L-027
Tip nekretnine: zemljište
Grad: VODICE
Površina: 1160 m2
120,00 €
L-026
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 1049 m2
31.470,00 €
L-025
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Tribunj
Površina: 609 m2
97.440,00 €
L-024
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Tribunj
Površina: 606 m2
96.960,00 €
L-023
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 375 m2
108.750,00 €
L-020
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 3033 m2
242.640,00 €
L-019
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 4877 m2
24.435,00 €
L-018
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 17766 m2
62.181,00 €
L-016
Tip nekretnine: zemljište
Grad: Vodice
Površina: 6000 m2
29.615,00 €